Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej (Filia)
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej (Filia)
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej (Filia)
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej (Filia)
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej (Filia)