Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie nauk o kulturze fizycznej - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Wydział Nauk o Sporcie
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku sport - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Wydział Nauk o Sporcie
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku sport - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Wydział Nauk o Sporcie
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku sport - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Wydział Nauk o Sporcie