Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku; Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku; Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku europeistyka - Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku; Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa