Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku; Wydział Neofilologiczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia - Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku; Wydział Neofilologiczny