Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie - Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku; Wydział Studiów Edukacyjnych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku; Wydział Studiów Edukacyjnych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku; Wydział Studiów Edukacyjnych