Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia - Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej