Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk teologicznych w zakresie nauk teologicznych - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Wydział Teologiczny
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Wydział Teologiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku teologia - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Wydział Teologiczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku teologia - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Wydział Teologiczny