Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku; Wydział Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kryminologia - Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku; Wydział Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku administracja - Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku; Wydział Administracji