Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie stomatologia - Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarsko - dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku techniki dentystyczne - Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski