Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie; Wydział Nowej Ekonomii i Gospodarki Kreatywnej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gry i grafika interaktywna - Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie; Wydział Nowej Ekonomii i Gospodarki Kreatywnej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku modern business - zarządzanie i rachunkowość - Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie; Wydział Nowej Ekonomii i Gospodarki Kreatywnej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku terapia artystyczna - Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie; Wydział Nowej Ekonomii i Gospodarki Kreatywnej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie; Wydział Nowej Ekonomii i Gospodarki Kreatywnej