Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo kanoniczne - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administrowanie ochroną zdrowia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku administracja - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku europeistyka - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku prawo w bizesie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji