Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Nauk o Bezpieczeństwie