Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku politologia - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku administracja - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku politologia - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych