Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku; Wydział Nauk Pedagogicznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku praca socjalna - Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku; Wydział Nauk Pedagogicznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne - Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku; Wydział Nauk Pedagogicznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku; Wydział Nauk Pedagogicznych