Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku praca socjalna - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych