Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku prawo w biznesie - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku administracja - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii