Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Techniczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Techniczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Techniczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Techniczny