Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach; Zamiejscowy Wydział Pedagogiki w Zgorzelcu