Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk teatralnych w zakresie sztuk teatralnych - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie; Wydział Lalkarski -Filia we Wrocławiu
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie; Wydział Lalkarski -Filia we Wrocławiu
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku reżyseria - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie; Wydział Lalkarski -Filia we Wrocławiu