Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie architektura i urbanistyka - Politechnika Białostocka; Wydział Architektury
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Politechnika Białostocka; Wydział Architektury
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Politechnika Białostocka; Wydział Architektury
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku grafika - Politechnika Białostocka; Wydział Architektury
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku architektura - Politechnika Białostocka; Wydział Architektury
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku architektura wnętrz - Politechnika Białostocka; Wydział Architektury