Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektronika - Politechnika Białostocka; Wydział Elektryczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekoenergetyka - Politechnika Białostocka; Wydział Elektryczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Politechnika Białostocka; Wydział Elektryczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika - Politechnika Białostocka; Wydział Elektryczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Białostocka; Wydział Elektryczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekoenergetyka - Politechnika Białostocka; Wydział Elektryczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Politechnika Białostocka; Wydział Elektryczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku elektrotechnika - Politechnika Białostocka; Wydział Elektryczny