Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekoenergetyka - Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna - Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn - Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku mechatronika/mechatronics - Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku technika rolnicza i leśna - Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku automatyka i robotyka - Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekoenergetyka - Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna - Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn - Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny