Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logistyka - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logistyka - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku przedsiębiorczość w internecie - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zdrowie publiczne - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku logistyka - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zdrowie publiczne - Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania