Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie architektura i urbanistyka - Politechnika Gdańska; Wydział Architektury
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Politechnika Gdańska; Wydział Architektury
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Politechnika Gdańska; Wydział Architektury
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku architektura - Politechnika Gdańska; Wydział Architektury