Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka gospodarcza - Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria - Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie inżynierskie - k. unikatowy - Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku analityka gospodarcza - Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku europeistyka - Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Politechnika Gdańska; Wydział Zarządzania i Ekonomii