Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektronika - Politechnika Koszalińska; Wydział Elektroniki i Informatyki
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Politechnika Koszalińska; Wydział Elektroniki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku elektronika i telekomunikacja - Politechnika Koszalińska; Wydział Elektroniki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku informatyka - Politechnika Koszalińska; Wydział Elektroniki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Politechnika Koszalińska; Wydział Elektroniki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Politechnika Koszalińska; Wydział Elektroniki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Politechnika Koszalińska; Wydział Elektroniki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Politechnika Koszalińska; Wydział Elektroniki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka - Politechnika Koszalińska; Wydział Elektroniki i Informatyki