Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budownictwo - Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku budownictwo - Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska - Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska - Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska - Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska - Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji