Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie inżynieria rolnicza - Politechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku mechanika i budowa maszyn - Politechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku technika rolnicza i leśna - Politechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inwestycje i wdrożenia przemysłowe - Politechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn - Politechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku technika rolnicza i leśna - Politechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka - Politechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku transport - Politechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Politechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn - Politechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku technika rolnicza i leśna - Politechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny