Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie mechanika - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku transport - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku transport - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku transport - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Lądowej