Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Środowiska
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Środowiska
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Środowiska
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Środowiska
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Środowiska
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Środowiska
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Środowiska
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii Środowiska