Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biogospodarka - Politechnika Łódzka; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Politechnika Łódzka; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia środowiska - Politechnika Łódzka; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska - Politechnika Łódzka; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka - Politechnika Łódzka; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biotechnologia - Politechnika Łódzka; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku technologia kosmetyków - Politechnika Łódzka; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka - Politechnika Łódzka; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności