Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie architektura i urbanistyka - Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska - Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska - Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku makrokierunek - inżynieria architektoniczna - Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku architektura - Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku budownictwo - Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska - Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska