Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Politechnika Łódzka; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Politechnika Łódzka; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Politechnika Łódzka; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Politechnika Łódzka; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Politechnika Łódzka; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku matematyka - Politechnika Łódzka; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku matematyka stosowana - Politechnika Łódzka; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizyka techniczna - Politechnika Łódzka; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka - Politechnika Łódzka; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku matematyka - Politechnika Łódzka; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku matematyka stosowana - Politechnika Łódzka; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej