Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Poznańska; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka - Politechnika Poznańska; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn - Politechnika Poznańska; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku transport - Politechnika Poznańska; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn - Politechnika Poznańska; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku transport - Politechnika Poznańska; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu