Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Politechnika Śląska; Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria produkcji - Politechnika Śląska; Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Politechnika Śląska; Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logistyka - Politechnika Śląska; Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Politechnika Śląska; Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Politechnika Śląska; Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Politechnika Śląska; Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku logistyka - Politechnika Śląska; Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku socjologia - Politechnika Śląska; Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Politechnika Śląska; Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Politechnika Śląska; Wydział Organizacji i Zarządzania