Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Śląska; Wydział Transportu
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie transport - Politechnika Śląska; Wydział Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku transport - Politechnika Śląska; Wydział Transportu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku transport - Politechnika Śląska; Wydział Transportu