Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria produkcji - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria danych - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logistyka - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Politechnika Świętokrzyska; Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego