Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Politechnika Warszawska; Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Politechnika Warszawska; Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku matematyka - Politechnika Warszawska; Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka - Politechnika Warszawska; Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku matematyka - Politechnika Warszawska; Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych