Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie górnictwo i geologia inżynierska - Politechnika Wrocławska; Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia - Politechnika Wrocławska; Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku górnictwo i geologia - Politechnika Wrocławska; Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku górnictwo i geologia - Politechnika Wrocławska; Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii