Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Politechnika Wrocławska; Wydział Informatyki i Zarządzania
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Informatyki i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Informatyki i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria systemów - k. unikatowy - Politechnika Wrocławska; Wydział Informatyki i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria zarządzania - Politechnika Wrocławska; Wydział Informatyki i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Politechnika Wrocławska; Wydział Informatyki i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Informatyki i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria systemów - k. unikatowy - Politechnika Wrocławska; Wydział Informatyki i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Politechnika Wrocławska; Wydział Informatyki i Zarządzania