Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Politechnika Wrocławska; Wydział Mechaniczno-Energetyczny
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie energetyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Mechaniczno-Energetyczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Mechaniczno-Energetyczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn - Politechnika Wrocławska; Wydział Mechaniczno-Energetyczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku energetyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Mechaniczno-Energetyczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn - Politechnika Wrocławska; Wydział Mechaniczno-Energetyczny