Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria kwantowa - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku optyka - k. unikatowy - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizyka techniczna - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizyka techniczna - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku optyka - k. unikatowy - Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki