Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biotechnologia - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej