Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach; Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach; Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach; Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach; Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska - Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach; Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska - Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach; Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach; Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach; Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach; Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach; Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji