Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach; Filia Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach w Bochni; Wydział Ekonomiczny w Bochni
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach; Filia Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach w Bochni; Wydział Ekonomiczny w Bochni