Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Prawa
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Prawa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Prawa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku prawo w biznesie - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Prawa