Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Rolnictwa i Biologii
  • Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie agronomia - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Rolnictwa i Biologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Rolnictwa i Biologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria ekologiczna - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Rolnictwa i Biologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku rolnictwo - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Rolnictwa i Biologii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biologia - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Rolnictwa i Biologii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria ekologiczna - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Rolnictwa i Biologii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku rolnictwo - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Rolnictwa i Biologii