Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi; Wydział Społeczno - Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi; Wydział Społeczno - Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi; Wydział Społeczno - Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi; Wydział Społeczno - Ekonomiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi; Wydział Społeczno - Ekonomiczny