Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Opolu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Opolu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Opolu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Opolu