Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku grafika - Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie; Wydział Grafiki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie; Wydział Grafiki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku grafika - Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie; Wydział Grafiki i Informatyki